×

Rough diamonds from Rio Tinto’s Argyle Mine, Australia

Rough diamonds from Rio Tinto’s Argyle Mine, Australia